Press Releases

98 projects entered in the competition "Clean Environment Awards" 2016

Already at the eighth edition, "Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat" (Clean Environment Awards) is an annual competition organized by ECOTIC and initiatives dedicated to environmental protection and resource conservation planet. 98 projects were submitted in this year's edition, most of the history of the contest.

Organized since 2009, the contest aims to bring to public initiatives as diverse eco-social responsibility in Romania. A record number of projects were submitted this year on www.premiilepentrumediucurat.ro, 98 projects coming from around the country for all four categories of competition: companies, educational institutions, public institutions and NGOs.

"We are glad to see that environmental and CSR projects are becoming more numerous every year. This demonstrates the increasing concerns Romanians to ensure a clean environment and saving resources, "said Valentin Negoita, President ECOTIC.

"It is the first and most important prize that I won so far for our up cycling project - tubatect. For me and my team it means we are on right track and we will continue to pleasantly surprise with ingenious eco ideas ", Adrian Ibric, Senior Designer tubatect.

The contest was open to projects dedicated to environmental protection, resource conservation and prevention waste, held since October 2015.

ECOTIC congratulate all those who have registered projects in the contest and proving a new proactive attitude towards the environment. The winners of the four categories For Clean Environment Awards Gala 2016 are:

I. Grand Prize for Public Institutions: General Directorate of Social Assistance and Child Protection Sector 6, Bucharest
Winning project: charity shop Socialxchange

II. Grand Prix for NGOs: Semper Musica Association Branch Tecuci
Winning project: Installation of the first container of clothes donations in Galati County

III. Grand Prize for Education Institutions: Nucet Secondary School in Dambovita
Winning project: Biodiversity is life!

IV. Grand Prize for Enterprises: Studioplot
Winning project: Tubatect

The awards were presented during a festive event, which took place Friday, December 9, 2016, at the Intercontinental Hotel, Bucharest.

12/12/2016

Comunicate de presa

98 de proiecte înscrise în concursul Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat 2016

Ajunsă la cea de-a VIII-a ediție, Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat este un concurs anual de tradiție, organizat de ECOTIC și dedicat inițiativelor de protecție a mediului și conservare a resurselor planetei. 98 de proiecte au fost înscrise în ediția din acest an, cele mai multe din istoria concursului.

Organizat încă din anul 2009, concursul își propune să aducă în fața publicului larg inițiative cât mai diverse de responsabilitate eco-socială din România. Un număr record de proiecte au fost înscrise în acest an pe www.premiilepentrumediucurat.ro, 98 de proiecte venind din întreagă țara, pentru toate cele patru categorii de concurs: Companii, Instituții de învățământ, Instituții publice și ONG-uri.

,,Ne bucurăm să constatăm că proiectele de mediu și CSR devin tot mai numeroase de la an la an. Această demonstrează creșterea preocupărilor românilor pentru asigurarea unui mediu curat și pentru economisirea resurselor”, a declarat Valentin Negoita, Președintele ECOTIC.

,,Este primul și cel mai important premiu pe care l-am câștigat până acum pentru proiectul nostru de up cycling-tubatect. Pentru mine și echipa mea înseamnă că suntem pe drumul cel bun și vom continua să surprindem plăcut cu alte idei pline de ingeniozitate eco", Adrian Ibric, Senior Designer tubatect.

Concursul a fost deschis proiectelor dedicate protecției mediului, conservării resurselor planetei și prevenției risipei acestora, desfășurate începând din octombrie 2015.

ECOTIC felicită pe toți cei care au înscris proiecte în concurs și care dovedesc o nouă atitudine proactivă față de mediul înconjurător. Câstigatorii celor patru categorii ale Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat 2016 sunt următorii:

I. Marele Premiu pentru Instituții Publice: Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 6, București
Proiect câștigător: Magazinul caritabil Socialxchange

II. Marele Premiu pentru ONG: Asociația Semper Musica Filiala Tecuci
Proiect câștigător: Instalarea primelor containere de donații haine din Județul Galați

III. Marele Premiu pentru Instituții de Învățământ: Școala Gimnazială Nucet din Dâmbovița
Proiect câștigător: Biodiversitatea înseamnă viață!

IV. Marele Premiu pentru Companii: Studioplot
Proiect câștigător: Tubatect

Premiile au fost decernate în cadrul unui eveniment festiv, ce a avut loc vineri, 9 decembrie 2016, la Hotel Intercontinental, București.

12.12.2016

Press Appearances

17 December 2016 www.etrigg.com

17 December 2016 www.pt-br.fievent.com

12 December 2016 www.globalmanager.ro

12 December 2016 www.agerpres.ro

12 December 2016 www.m.hotnews.ro

12 December 2016 www.ecotic.ro

12 December 2016 www.palo.ro

25 November 2016 www.premiilepentrumediucurat.ro

14 May 2016 www.umblat.ro

12 May 2016 www.cotzoblog.ro

4 May 2016 www.green-report.ro 2

10 May 2016 www.green-report.ro 1

21 April 2016 www.reciclarecreativa.ro

14 October 2013 www.rogbcro.wordpress.com

23 March 2013 www.designist.ro

For a free quote to start working with us today.